9. ŽÁDOSTI O INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD NALŽOVSKÉ HORY

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

9. Žádosti o informace

Město Nalžovské Hory jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o městě jako právnické osobě
b) organizační strukturu městského úřadu
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů města
d) postup úřadu při vyřizování žádosti
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) sazebník úhrad za poskytování informací
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které město  zveřejňuje, jsou usnesení  zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem městského úřadu.

Způsob zveřejnění informací

Město zveřejnuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce – usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města

b) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) a prezentaci města na www.stránkách.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Nalžovské Hory | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ