2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NALŽOVSKÉ HORY

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

2. Důvod a způsob založení

Město Nalžovské Hory vzniklo jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a podle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákona (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění o obcích).

*) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Nalžovské Hory | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ