10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NALŽOVSKÉ HORY

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

10. Příjem podání a podnětů

Příjem ostatních žádostí a podání

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na městském úřadě v úředních hodinách.

Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce městského úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat tyto náležitosti:

  • ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, čeho se žádost či podání týká.
  • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Nalžovské Hory | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ